Besida za mojega nona

Moj nono zva se Florian

ma svi su ga zvali Cvitko.

Dela je on na krovu i oko hiže

da mu fameja bude ča bliže.

Svako jutro bi se sta u pet

okupa i ubrija pa poša na kafe

da bi u osan  po kruh i đorna poša

pa nonu doma zbuditi doša.

Rabijana ona cili dan bi bila

ča ju je tako rano zbudija

ma stešo bi mu marendu prontala

 i joped brontulala.

Vajk je moj nono svoju fameju volija.

Sa sedandeset i osan lit

tiho nju napuštija

kako je i živija.

                             Dora Radolović, 7.r

OŠ Marčana

Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: