Irena Batišta: IV.

Gdje postoji onaj mir
što trebala bih ga steći?
Nalazili se u naramku
ljubavi koja preda mnom kleči?

Međutim, on meni nikada
nije bio potreban, nikad preći.
I srce me zbog toga boli
jer njegovo će nateći.

Pa sve što mu iz oka krene,
u moćnoj bujici će teći.
Pogrde i ružne misli u glavi
neumoljivo će ga peći.

A ja ću u krevetu svome
mirno spavati i sanjati o sreći.
Iako iz njegove sobe
već intuitivno ječi.

Irena Batišta, Zagreb

Svaka kuna je itekako značajna!

Odgovori