Radionica ART FOREST: Gita Radiković – Balada o cvijeću

Jednom mi je tata

ispričao zanimljivu priču,

o šarenim cvjetovima

što na livadama niču.

 

Ta je njegova priča

doista stvarna bila,

nekada su svaku livadu

krasila cvjetna krila.

 

Izgleda da je svemu tome

zauvijek dao kraj,

bez cvijeća sada je ostala

skoro svaka livada i gaj.

 

No j uvijek nije gotovo,

ima nade za ovaj svijet,

jer na nekim livadama

pronađe se pokoji cvijet…

Gita Radiković, 3.a

Šenkovec

Svaka kuna je itekako značajna!

Odgovori