Matija Ivanić: Da imam supermoć

Da imam supermoć promijenio bih cijeli svijet tako što bi poletio u svemir i s velikim magnetom skupio svo smeće iz rijeka ,mora,gradova i s ulica.

Promijenio bih mamu tako da bih ju pauzirao kad se ljuti na mene.

Htio bih imati moć kojom bi cijelim svijetom vladali dinosauri. Bilo bi ih u vodi, u moru, na kopnu i u zraku.

Matija Ivanić, 2.c

OŠ Petra Preradovića, Zagreb

Mentorica:Vanja Vukosavić

Ilustracija: Matija Ivanić

Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori