Ak slova fčipnem ili ščipnem, zarez fčuknem ili ščuknem?

Leo Matošec: Kokoš Katica na Vuzem

Bila jedna kokoš. Katica se zvala. Živela je na velikom bregu. Navek je se znala, se je čula i vidla.

Katu je navek nekaj mučilo. Ne samo to kaj je bila sama nek Vuzem je prihajal, a Kata jajce znesti ni mogla. Jer je bila mlada. Sve kokoši v njenom selu, mele su koliko su htele. Za Vuzem su farbala jajca u sve boje, a Kata ni žuto ni mela. Kata je bila jako nesrečna, jokala se na sav glas, ostale koke su ju čule. I odmah se zapitale kaj se s Katoj. Prišle su ju pitati. Katica im je jedva povedala od suzih. Jajc nemam a Vuzem je tuj. Kokoši z sela su joj htele pomoći, saka kokoš joj je znesla po jeno jajce i mam ih je mela vuljiko. Kata je bila sretna, jajca je mela kolko je oduvek htela, lahko je farbala v se boje.

Ostale kokoši su joj pomogle i Vuzem su si skup dočakali s puno jajc i veselja.

Leo Matošec, 3. razred

OŠ Josipa Broza,  Kumrovec

učiteljica: Marina Sušec

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera