Martin Pale: Đurek i Katica

Đurek i Katica s koca prvi ziđeju vun. Letiju po dvorišču, loviju muhe i črve, bežiju od mačeka i cucka ko norci. Brže sprhnu na drve na tenku granu pa čekaju dok cucek i maček ne prejdeju. Moj vam stric veli da su se negdar po dvorišču kokoši fine sprešetavale i jajca nam donosile, a sad se tu ti mali vrageki šepuriju.

I tak su Đurek i Katica zapraf gazde našeg dvorišča.

 

                                                   Martin Pale, 4.b razred

OŠ Konjščina

                                             Učiteljica: Maja Đurđinovski

Svaka kuna je itekako značajna!

Odgovori