Gita Radiković: Matulova mater

Da vjutro se zdigne sonce bleščeče

pospani matulek dremle vu trovi,

mlečecovo seme koli jega leče,

a brižna ga mater gladi po glovi.

 

Vu zelenih rokah nežno ga zible

boji se ona kaj nej najo pozabil,

kak oko vu glavi verno ga čuvle,

al zna, sirota, da bo jo ostavil.

 

I zbudilo se jutro i sonce bleščeče,

a senokoša mater bez matula je ostola.

Slona soza vu sercu jo peče,

al nebu se vrnul, kak god bo ga zvola.

 

                                                                                                          Gita Radiković, 11 godina

Šenkovec

*rad za kajkavski zbornik van konkurencije

Gita Radiković: Matulova mater
Gita Radiković na otvorenju izložbe svojih fotografija leptira u Gradskoj knjižnici Čakovec
Foto: Gradska knjižnica Čakovec
Svaka kuna je itekako značajna!

Odgovori