Kristina Jaklin: Od denes do zutra

Navek dok se z prijateli najdem,

stolno se po kajkavski spominamo.

Zakaj bi se itak spominali drugač?

Navek se najde nešči ki nas ne razme.

Misli si valjda da smo z Mađarske pobegli…

pa mu treba po književnim govoriti.

Kaj smo nori!

Od negda je bilo kaj se po kajkavski govorilo!

Naše prabake i pradedeki so tak govorili,

kajkavski nam stajli

kaj bumo mi svoje vnuke vučili!

 

Kristina Jaklin, 7. razred

OŠ Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec

Mentor: Lidija Novak Levatić

Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori