Priče iz OŠ Šijana: Zeus i Atlas

Prije 4,6 milijardi godina nastao je svijet. Neki ljudi su smatrali da je Zemlja bila užarena kugla pa da se postepeno hladila, a neki misle obrnuto. Prije 3,5 milijardi godina praoceani su bili vrući a kontinenti još nisu postojali. Jednog dana sreli su se bog Zeus i bog Atlas. Oni su se dogovorili da će stvoriti najljepši planet nazvan Zemlja. Lijepo su surađivali, oko svega su bili složni. Oko oblika su se prvo dogovorili, no kao da je morala biti ta jedna stvar oko koje se neće složiti. To su bile strane svijeta. Zeus je htio da sjever bude dolje, a Atlas da sjever bude desno. Posvađali su se i započeli rat. Zeus je imao moć da baca užarene kugle, a Atlas kamene kugle. Rat je trajao deset dana. Po cijele dane i noći su se borili i bacali su svoje kugle. Nisu jeli i pili, samo su se borili bez prestanka. Deseti dan već nisu imali snage, nisu više mogli bacati kugle jer su im bile preteške. Zeus i Atlas su počeli plakati jer nisu mogli ništa sami raditi. Pokušavali su nešto raditi da im što prije prođe vrijeme, ali im nije uspijevalo. Odlučili su se pomiriti i obećali su si da se više nikada neće posvađati jer ne mogu sami ništa napraviti. Obadvoje su bili jako sretni jer su se pomirili i zato što mogu nastaviti sa svojim radom. Jako su se trudili da naprave Zemlju i uspjeli su. Nakon mnogo godina rada u truda uspjeli su stvoriti najljepši planet. Bili su jako sretni zbog toga. Danas na toj planeti živi mnogo ljudi, a negdje iznad nas žive dva prijatelja koji su izgradili svoje prijateljstvo na baš ovoj najljepšoj planeti Zemlji. Zato hvala vam Zeus i Atlas.

Tea Drandić, 7.r

OŠ Šijana, Pula

Mentor: Vladimir Papić

%d blogeri kao ovaj: