Radovi mladih pera

Pavlina Grgurević: Dar

Naišla sam na cvijetak

pored puteljka.

Razmišljala sam

što učiniti s njim

da ne cvjeta sam,

pa ga poklonih majci

da u vrijeme utkam

njezin osmijeh i cvijeta sjaj.

Pavlina Grgurević

OŠ Šijana Pula

Mentor: Vladimir Papić

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori