Neka bude što deblja jer je plod našeg podneblja

Larisa Magdić: Ja san dite oseke i čuvar planine

Rodila me mat va spilji od kamena.
Rodila me na dan Antonja.
Bivala san na groti,
a fortunal me uspavljival.
Ovdi san hodit učila
i dišpet činila.
Divojka san od oseke
boj me ni val fundat ne more.
Gušćere san među lišćen lovila,
a planina me odgojila.
Mlado lito san gori proživila,
rekli su da san ga krstila.
Mrzlinu i vrućinu san pasala,
ali san svoje svojin dokazala.
Partit sada moran,
boj će mi živjenje pasat.
Partit sada moran,
boj će mi neki zavičaj omazat
ričima od vraga.
Dužnik san vični
planini i moru,
boj su me naučili
ča zavičajen zvat moren,
boj su me naučili
da zavičaj živjenje je moje.

Larisa Magdić, 16 godina
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Rječnik

Dite- dijete; mat-mama; spilja-špilja; dan Antonja- spomendan Svetog Antona; bivati- živjeti; grota- stijena kod mora, hrid; fortunal- naglo nevrijeme na moru uz vjetar i valove; ovdi- ovdje; hodit- hodati; dišpet- inat; činit- gradit; divojka- djevojka; boj-jer; fundat- potopiti; gušćer- gušter; san- sam; lišćen- lišćem; mlado lito- proljeće; proživit- dočekati; krstiti- imenovati; mrzlina- hladnoća; pasat- proći; partit-otići; moran-moram; omazat- zaprljat; riči od vraga- ružne riječi, vulgarizmi; vični- vječni; moren- mogu; živjenje- život

 

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori