Bit ću faca – bit ću humo’rista’!

Marta Karažija: Moj brat

Moj brat je pravi faca u razredu.
Pravi se važan,
a kod kuće nikad za sobom ne posprema!

Marta Karažija, 1. razred

                                                                                              OŠ Josipa Broza Kumrovec

Mentorica: Marina Sušec

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori