Zakaj se ja smejem

Elena Vurušić: Sve naopako

Danas osim što sam naopako obula čarape,
u školi kad smo trebali napisati pjesmicu “što smo radili za vikend”
moja pjesmica je zvučala ovako:
šetala sam šumom,
rijekom je tekla šuma,
iznad ptica letjele su krošnje,
noge su šuštale pod mojim lišćem.

Kesteni su brali mamu,
livada je trčala sestrom,
a trava je kosila brata.

Nakon šetnje otišla sam kući.
Zadaća me napisala
i lektira me pročitala.
Večera me jela
i zubi su me prali,
A krevet je rekao:
zaspat ću na tebi.

Pitam se samo u ova naopaka vremena
hoće li se i ocjene u školi
naopako zapisati,
a izostanci u dnevniku
netragom izbrisati!
Obut ću i sutra naopako čarape,
Tko zna! Možda nešto od ovoga i bude!

Elena Vurušić, 6. r.

OŠ Gornji Mihaljevec

mentorica: Lidija Novak Levatić

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori