Radovi mladih pera

Andreas Lanča: Ljubav ili nada

Mi nikad nismo mogli uspjeti.
Čovjek. Vila.
Drugačija smo mi bića bila.
Patnja. Kao da smo ukleti.

Razilaženje. Vidimo se sve manje,
naši se osjećaji prema drugome tanje.
Više nije isto ništa,
naša ljubav nažalost nikada neće biti čista.

Ipak, nada,
da našoj ljubavi nećemo dopustiti da strada,
i da barem na nebu doći ćemo do nekog sklada.

Ja na nebu već te čekam
i od gore tebe kako letiš gledam,
u svom srcu tebe trebam.

Andreas Lanča
OŠ Šijana Pula
Mentor: Vladimir Papić

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori