Radovi mladih pera

Zoe Lanča: More

Svi misle da je plavo,
ali nemaju pravo.
U njega se nebo gleda kao u zrcalo,
Sunce mu je dno obasjalo.

Valovi pucaju kao gromovi u oluji,
a oblutci izlijeću kao dragulji.
More se pjeni jako,
prema horizontu leti galebova jato.

Nebo se crveni kao zvijezda u nastanku,
djeca se od mora teško rastaju.
Ribice polako plivaju u svoje kuće,
jer ih djeca više ne muče.

Novo jutro sviće,
ribica se iz kreveta još ne miče.
More sjaji svojom ljepotom,
kao čovjek sa sretnim životom.

Zoe Lanča
OŠ Šijana Pula
Mentor: Vladimir Papić

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori