Moja priča iz Međimurja

Radovi pristigli na natječaj Moja priča iz Međimurja.
Opširnije na https://www.mlada-pera.medjimurje.info/2023-2/moja-prica-iz-medimurja/
Radovi su ilustrirani slikama sa stranica Pinterest, Unsplash, Pixabay, Pexels, Openverse ili fotografijama samih autora.

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera