Marijana Đukić: Željela bih

Željela bih trčati tvojim stopama,

I odjekivati tvojim krikovima!

Pasti u ponore vraćanja,

I uzdignuti se na krilima snova!

Biti iskra u tvojim mislima,

I tmina tvojih hodnika.

Željela bih biti ivica na rubu tvojih kaotičnih poteza,

I posljednji pogled okrenut leđima,

I krv koja kapa s tvog mača i prelijeva se s tvog štita,

I svaka krhotina tvog poimanja.

Biti slomljena u tvojim kostima,

I svaki titraj tvog otkucaja,

Cijelo tvog cijela,

Polovina polovine tvoje!

%d blogeri kao ovaj: