Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Leona Kablar: Jesenji orkestar

Vučem korake
kroz prekrasnu šumu.
Samo su mi lijepe
stvari na umu.

Jesenje blago Sunce
grije mi lice,
a s golih grana
pjevaju mi ptice.

Pod mojim cipelama
prekrasan zvuk čujem.
Zbog toga se jeseni
uvijek radujem.

Nešto je posebno
u tim bojama i zvuku.
Najljepša je to glazba
mojemu uhu.

Prekrasan je taj orkestar,
najljepšu pratnju ima.
Šuma, ptice, lišće i vjetar,
čujem ih u najljepšim snovima.

 

Leona Kablar, Pula

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori