Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Radovi pristigli na natječaj Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!
Opširnije na https://www.mlada-pera.medjimurje.info/projekti-i-financiranje/2020-2/napisi-pjesmu-ili-pricu-koju-i-objavi-knjigu-svoju/

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera