Dora Kovačević: (Ne)sretna ljubav

U praskozorje ljetnog jutra Njihala se grana breze. Probudio se dječak jedan Samo tako, skroz bez veze. Lagan vjetrić, kao

Read more

Franco Nemo: Svijet je lijep, a život je dar s neba

Cvrkuće ptica s vrha kuće: „ Svijet je lijep, a život dar je s neba!“. Pridružile su joj se i

Read more

Ana Kuhar: Ona je pisac

Bila ja ponoć. Studen je hujala izvan tople sigurnosti ogromne, u dubokoj šumskoj tami skrivene kuće. Iako je u kući

Read more

Klara Peruško: Sreća

Tamo gdje se nebo i zemlja spaja, gdje mir oduvijek traje, selce ispod sunčevog sjaja, zvukovi neprestane graje. Pisareva se

Read more

Mirna Rajlić: Ovaj svijet

Svako društvo, lijepo ili ružno ima veliko prisustvo ljudi koji ga vole brižno.   Gledaju na svijet, vide sreću i

Read more

Vanesa Jalušić: Što je to sreća

Sreća je imati noge jer nogama se šeta, Prijeđe cijela planeta. Sreća je imati ruke jer rukama se grli I

Read more

Petar Grgurević: Bez mobitela

Kakav bi svijet, bio bez mobitela, bez tih problematičnih spravica?   Odgovor je lak! Umjesto da ljudi zure u njih,

Read more

Andrea Biletić: Sreća

Svako srce, neka radost, neko srce, neka mladost.   Svako malo neka sreća, niz oka klizi, nekome mala, nekome veća!

Read more

Andrea Biletić: Tajanstvena vrata

Mali kralj naslijedio je prijestolje kralja. Oduvijek je bio malo zaigrano dijete. Prolazili su dani, odrastao je. Živio je u

Read more

Marina Galinović: Mislila sam…

Cijeli život sam mislila Da trebam mora, Ili planine, Ili svjetla velikih gradova Kako bih bila sretna. Istina je: Nije

Read more
%d blogeri kao ovaj: