A najkutak Međimurja je…

Radovi pristigli na natječaj A Najkutak Međimurja je…
Opširnije na https://www.mlada-pera.medjimurje.info/neka-bude-sto-deblja-jer-je-plod-naseg-podneblja/
Radovi su ilustrirani slikama sa stranica Pinterest, Unsplash, Pixabay, Pexels, Openverse ili fotografijama samih autora.

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera