Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Marina Galinović: Mogla je

Mogla je biti ranjena.

Mogla se rezati.

Mogla je i krvariti.

Mogli bi joj uništiti cijeli svijet,

Ali uvijek bi se ustala,

Podigla glavu visoko

I rekla ti da će biti dobro.

Iako se u sebi raspadala.

 

Marina Galinović, Vinkovci

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori