Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Sergej Žiković: Koronavirus

Zarazija san sve

Ubijan puno ljudi

Nidan me neće

I nidan ne bada

 

Štupidi ne moru nič

Zapiru se u karantene

Delaju štupidece

Forši in ne bude nič

 

Sergej Žiković, Pula

 

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori