Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Dora Kuzmanović: Planetu Zemlji

Kuglo naša voljena, Zemljo naša draga!

Modra si i beskrajno lijepa, ali smo na tebi ostavili traga.

Trebali bismo te više paziti, čuvati i cijeniti.

Od sjevera do juga, od istoka do zapada, puna si ljepota

Voljela bih da mogu istražiti bar dio tvojih divota.

 

Dora Kuzmanović, Pula

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori