Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Mevludin Nesimi: Marko, Jure i ja

Čakulamo Marko i ja do pola dva,

šetamo do Jure već po ure.

Zajedno smo mi pivušili.

Zatim kaže Marko da mora kući.

Rečem mu u redu, sretno ti bilo,

ali shvatija san i ja da moram poći,

i tako sam Juri rekao da moram ići jer je pola noći.

Tio sam gledati televiziju, ali shvatija san da moran leći,

 jer sutra moran roštilj peći.

Mevludin Nesimi, Pula

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori