Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Irena Batišta: Noćna

Prije no što nestanem, nadam se da ću se

pokrenuti.

A prije no što se pokrenem, nadam se da ću

razmisliti.

A prije no što razmislim, postojat će nada.

A prije toga ću ponovno završiti dan

pitajući se „A što sada?“

Irena Batišta, Zagreb

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori