Tena Varžić: Legenda o Bijeloj Gospi

Legenda govori o hrabroj djevojci Katarini koju su Turci zarobili i sazidali  naopako u zidine valpovačkog dvorca. 100 godina kasnije jedan natporučnik Kušman je bio toliko bolestan da mu se približavala smrt. Gostovao je kod svog prijatelja baruna Gustava Prandau u valpovačkom dvorcu dok se liječio u Bizovačkim toplicama. Jedne noći dok je spavao u dvorcu, pojavio se duh lijepe Katarine. Nazvali su je Bijela Gospa. Rekla je Kušmanu da mu je suđena smrt ako ne pronađu njene kosti i sahrane na kršćanski način. Barun Gustav Prandau mu nije vjerovao. Kasnije su pronašli njene kosti kod glavne kapelice dvorca. Katarina se Kušmanu više nije pojavljivala, a i čudo se dogodilo, natporučnik je odmah ozdravio.

Tena Varžić,  2. razred

OŠ Ladimirevci, PŠ Ivanovci

Mentorica: Ljiljana Marinjak

Svaka kuna je itekako značajna!

Odgovori