Radovi mladih pera

Ivona Stojkovski: Zeleni planet

Ne bacaj smeće
jer svi će biti puni sreće.
Zemlja će biti čista,
neka nam srce blista!

Zeleni će biti planet,
dođe li ti to na pamet?
Od zagušljivih soba
do prelijepih doba.

Pazi gdje bacaš smeće,
nisu kante leteće.
Neka bude čista plaža,
takva nam je draža.

Upozori sve oko sebe,
čak i kod Arene
da priroda zaslužuje bolje
jer i ti ćeš biti dobre volje.

Ivona Stojkovski
OŠ Šijana Pula
Mentor: Vladimir Papić

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori