Naše priče

Sanja Rotim: Puževa kućica

Lako je tebi pužu,
kad te priroda tako nadarila
i kućicu ti na leđa stavila.
Ne bojiš se ti ni kiše ni snijega,
niti vjetra kad lomi grane,
ne moraš nositi kišobrane.
Ne trebaš kredite vraćati,
sobe i hotele plaćati.
Ne mogu te na ulicu izbaciti,
ne moraš preseljavati,
ni kod drugih spavati.
Ne trebaš testamente pisati,
djecu obezbijediti,
sve pravilno podijeliti.
Baš je priroda dobro znala
da će ti se sviđati
na leđima tvoja spirala.

Sanja Rotim

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori