Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Grigor Pettener: Proljetna raskoš

Nakon duge hladne zime,

iz zimskog sna se budi.

Promatra buđenje prirode,

koje u njemu izaziva osjećaje.

 

Osjeća razne mirise,

vrijednih životinja i prekrasnih biljaka,

koje su preživjele snažnu zimu,

koja je uspavala svu prirodu.

 

Gledao je kako biljke cvatu,

u čarobne boje svoje,

koje su budile ljubav prema prirodi.

 

Mirisao je svaki mali cvijet,

svaku malu travku,

koja može spasiti prirodu od ljudi.

 

Grigor Pettener, Pula

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori