Tena Ratešić: Kako je nastala škola u Bregani

Na prostoru današnje Bregane u kanti za smeće živio je Zmajček Pozojček. Svaki dan dobivao je hranu i piće koje su ljudi bacali u njegovu „kuću“. No svaki petak došao bi kamion i  ljudi u zelenim uniformama dizali bi mu „kuću“ u zrak i uzimali sve što je imao. Čim bi čuo zvuk kamiona, iskočio bi iz svog doma i sakrio se iza drveća. Kada bi kamion odjurio, vratio bi se u doma.

Jednog dana odlučio je izaći van i prošetati. Blizu njegovog doma bilo je igralište. Bilo je puno djece  iako je tamo bila samo jedna stvar – trampolin. Zmajček sanja da skače na trampolinu. Odlučio je otići na igralište i skakati na trampolinu. Malo što je on znao, pretežak je za trampolin i potrgat će se ako skače po njemu. Na putu do igrališta sreo je šetače koji su od njega bježali. Kada je došao do igrališta, bilo je prazno jer su svi pobjegli vidjevši kako zmaj dolazi. Popeo se na trampolin i počeo je skakati kao lud. Skakao je i skakao, sve dok se trampolin nije potrgao. Propao je u zemlju, ne duboko tako da se lako izvukao. Brzo je pobjegao u kući kako nitko ne bi vidio što je napravio. Odjednom mu u nju upadne letak na kojem je pisalo: „Traži se mjesto za izgradnju nove škole. Ako tko ima ideja neka se javi meni, gradonačelniku Bregane“.   Zmajček je odmah jurnuo do gradonačelnika. Kada je stigao, pokazao mu je letak i pozvao ga do mjesta na kojem je bilo igralište. Gradonačelnik nije htio poći sa zmajem, ali njegov prijatelj Milan Lang vjerovao je zmaju i nagovorio je gradonačelnika da pođe za Zmajčekom. Tako su krenuli. Zmaj ih je vodio, vodio i vodio. Kada su napokon stigli do mjesta, gradonačelniku su se oči raširile. „Ovo je savršeno mjesto za novu školu. I znaš što? Nazvat ću je po čovjeku koji ti je vjerovao – OŠ Milana Langa.“ Zmaj je bio presretan što je gradonačelnik pristao na njegovu ideju za gradnju škole.

Sljedeće godine  škola je bila ovdje, djeca su bila posvuda. Zmajček Pozojček bio je presretan. Mještani su mu se divili jer je zbog njega izrađena škola. Od toga dana nitko više nije bježao kada je ugledao Zmajčeka Pozojčeka.

Tena Ratešić
OŠ Milana Langa, Bregana
Mentorica: Valentina Mahović

Svaka kuna je itekako značajna!
%d blogeri kao ovaj: