Radovi mladih pera

Ana Kuhar: Svemir

Dok se svemir 

nesmetano okreće, 

žarka tijela

svjesna njegove prisutnosti 

plešu na kiši. 

Pripadaju svemiru

kao što nebo

pripada visinama.

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori