Pavlina Grgurević: Život cjelovit

U vremenu koje si prisvajam,

kroz krajolik u kojeg uranjam,

rišem svoju stazu putovanja,

sva od dobre volje, sva od divnih sanja.

Sve novo je radost i sve novo je nemir,

ono koje stvara moj vlastiti svemir,

dragocjenu stazu plemenitih htijenja,

kojom putujem, kroz koju se mijenjam.

U svijetu kojeg staze sama stvaram,

i radost i bol istim žarom otvaram,

istine bistrina neka bude štit,

neka naraste život u budnosti cjelovit.

Pavlina Grgurević

OŠ Šijana, Pula

Mentor: Vladimir Papić

Svaka kuna je itekako značajna!

Odgovori