Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Marina Galinović: Cijelo vrijeme

Učinit će sve

Da naruše tvoj mir

I onda će ti reći „nedostaješ mi“

Onog trenutka kada shvate

Da si napokon sretna,

Ali bez njih.

Marina Galinović, Vinkovci

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori