Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Marina Galinović: Dokle god

Tvoja sam.

Tvoja sam dokle god zvijezde

Pripadaju nebu,

I tvoja sam dokle god rijeke

Pripadaju moru.

Tvoja sam dokle god tvoje suze

Pripadaju tvojim očima

I tvoja sam

Zauvijek!

Marina Galinović, Vinkovci

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori