Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Dino Mladinić: Kontejneri

(U ulici, gdje vlada potpuni mrak, svađala se dva kontejnera, Đuro i Mirko):

,,Ha, ha, Mirko, ja imam više smeća”, reče Đuro. ,,Nemaš”, odvrati Mirko. “Dokaži!”, reče Đuro. ,,Ovako, tko ima više vreća sa smećem je pobjednik”, reče Mirko.

(Nakon pet minuta)

,,Ja imam dvadeset i pet vreća smeća, a ti?” upita Đuro. ,,I ja”, odgovori Mirko. „Kome smetlari ubace prvu vreću je pobjednik!“, odlučili su jednoglasno.

Prošlo je puno vremena, ali nitko nije došao. Napokon su smetlari došli i ispraznili kontejnere. ,,Neeeeeee!”, viknuli su  Đuro i Mirko. Nikad nisu saznali tko je pobjednik.

Dino Mladinić, Pula

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori