Napiši pjesmu ili priču koju i objavi knjigu svoju!

Marina Boršić: Prvi snijeg

Sretna sam jako!

Napokon je pao snijeg!

I samo želim žarko,

Još popet´ se na brijeg.

Eto! Da vidiš majko –

Gledaj, kako jurim i ti si nekad tako.

Marina Boršić, Završje Podbelsko

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori