Ak slova fčipnem ili ščipnem, zarez fčuknem ili ščuknem?

Radovi pristigli na natječaj Ak slova fčipnem ili ščipnem, zarez fčuknem ili ščuknem?
Opširnije na https://www.mlada-pera.medjimurje.info/projekti-i-financiranje/2022-2/ak-slova-fcipnem-ili-scipnem-zarez-fcuknem-ili-scuknem/
Radovi su ilustrirani slikama sa stranica Pinterest, Unsplash, Pixabay, Pexels  ili fotografijama samih autora.

Svaki cent je itekako značajan!
Donirajte Udrugu Mlada pera