Radionice

Petar Jurković: Soba Priča Lilipjer

Bio sam u kući Lilipjera

gdje u stvarnosti nema mjera.

Razgledavali smo knjige

za koje treba puno brige.

Došao je naš vodič

koji nema brodić:

on je Josip Pjer Petrlić!

 

Šetali po Križevcima,

išli u muzej, vrtili se na vrtuljku

baš kao u hituljku…

slušali smo priču o Marti i Iveku.

U tvornicu čokolade smo zašli

puno čokolade tamo našli.

Miješalice puno rade,

a djeca se samo slade.

Baš je slatko nama bilo!

Do viđenja, Sobo Priča Lilipjer!

Tamo žive njegova Lili i književnik Pjer!

Petar Jurković, 5. b r.

OŠ Gornji Mihaljevec

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera

Odgovori