Koja je dobitna kombinacija?

Radovi pristigli na natječaj Koja je dobitna kombinacija?
Opširnije na http://www.mlada-pera.medjimurje.info/projekti-i-financiranje/2019-2/koja-je-dobitna-kombinacija/
Radovi su ilustrirani slikama sa stranice Unsplash ili fotografijama samih autora.

Donirajte Udrugu Mlada pera
Donirajte Udrugu Mlada pera